Rozbudowa pływalni AQUASPORT o zespół basenów w zewnętrznych w Brzegu Dolnym

Wykonanie wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji rozbudowy pływalni AQUASPORT przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym

Termin wykonania prac: lata 2019-2021

Zakres wykonanych prac:

– Instalacja C.O.
– Instalacja wentylacji i klimatyzacji
– Kompletna kotłownia gazowa
– Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
– Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja deszczowa
– Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa
– Zewnętrzną instalacja zasilania brodzików i podlewania zieleni
– Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
– Wewnętrzna instalację wodociągowa wraz z montażem armatury sanitarnej (biały montaż)
– Instalacja podgrzewania wody basenowej – dostawa i montaż 14. pomp ciepła wraz z instalacjami

Wartość wykonanych robót:
1 200 000 PLN netto

 

wykonujemy / serwisujemy / projektujemy

Olima Sp. z o.o.- specjaliści inzynierii sanitarnej