Instalacje zewnętrzne dla PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. – Oddział Żory

Budowa przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową oraz instalacji kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem o pojemności 30m3.

Termin wykonania prac: 17.01.2021r. – 11.02.2021r.

Zakres wykonanych prac:
– załatwienie wszelkich niezbędnych formalności urzędowych
– wykonanie wodociągu śr. 63mm z rur PE100 SDR11 PN16 w technologii przewiertu sterowanego ok. 100mb
– dostawa i montaż w pełni wyposażonej studni wodomierzowej śr. 1000mm
– wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 DN200
– dostawa i montaż studni kanalizacyjnych DN1000 z włazami D400
– dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego o poj. 30m3
– odtworzenie nawierzchni terenu w tym  pasa drogowego
– obsługa geodezyjna powykonawcza

Wartość wykonanych robót:
182 000,00 PLN NETTO

wykonujemy / serwisujemy / projektujemy

Olima Sp. z o.o.- specjaliści inzynierii sanitarnej