Hala magazynowa z częścią biurową w miejscowości Charsznica – Transport Międzynarodowy Andrzej Rosół

Hala magazynowa z częścią biurowo-socjalną w miejscowości Charsznica (woj. Małopolskie, pow. Miechowski)

Termin wykonania prac: 2021-2022

Zakres wykonanych prac:

– Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan
– Dostawę i montaż armatury sanitarnej (biały montaż)
– Wykonanie instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu
– Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego hali magazynowej (dostawa i montaż promienników gazowych wraz z instalacją)
– Wykonanie instalacji detekcji gazu
– Wykonanie instalacji ppoż. (hydrantowej)
– Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Wartość wykonanych robót:
250 000,00 PLN netto

wykonujemy / serwisujemy / projektujemy

Olima Sp. z o.o.- specjaliści inzynierii sanitarnej