Budynek socjalno-biurowy PreZero Service Zachód Sp. z o.o. w miejscowości Kiełcz

Przebudowa z rozbudową budynku socjalno-biurowego PreZero Service Zachód Sp. z o.o. w miejscowości Kiełcz (woj. lubuskie, pow. Nowosolski)
Termin wykonania prac: 2021-2022

Zakres wykonanych prac:
– Wykonanie instalacji źródła ciepła dla C.O. oraz C.W.U.
– Wykonanie instalacji C.O.
– Wykonanie instalacji wod-kan-ppoż. w tym kanalizacji zewnętrznej
– Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
– Dostawę i montaż armatury sanitarnej (biały montaż)
– Modernizacja stacji uzdatniania wody
– Dostawa i montaż nagrzewnic LEO EL L BMS

Wartość wykonanych robót:
2 200 000 PLN netto

wykonujemy / serwisujemy / projektujemy

Olima Sp. z o.o.- specjaliści inzynierii sanitarnej